Tieteenraivaajat

Lahjoita helposti verkossa:

Lisätietoa lahjoittajalle

Kerättävät varat käytetään yliopistolain 2§:n mukaiseen toimintaan ja pääomittamiseen. Lahjoitukset siirretään Tampereen yliopiston peruspääomaan tai lahjoitusrahastoihin, joiden tuotto käytetään yliopiston opetuksen ja tutkimuksen tukemiseen eri tieteenaloilla. Varat voidaan myös käyttää suoraan lahjoittajan esittämällä tavalla opetuksen ja tutkimuksen kulujen kattamiseen.

Rahankeräyslupa

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus.
Luvan numero: RA/2018/24, myönnetty 10.1.2018.
Keräyksen toimeenpanoaika 10.1.-31.12.2018
Alue: Koko maa pois lukien Ahvenanmaa.

Lahjoitusten kohdentaminen

Lahjoituksen voi kohdentaa yliopiston yhdeksälle koulutusalalle tai yleisesti yliopistolle. Lahjoitusten kohdentaminen tapahtuu verkkomaksulomakkeella tai lahjakirjalla. Lahjakirjassa voi esittää tarkennuksen kohdennuksesta. Koulutusalalla tarkoitetaan valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista määriteltyjä koulutusaloja. Tampereen yliopiston koulutusalat (VNA 794/2004, muut. 1039/2013) ovat:

  • Humanistinen ala
  • Kasvatustieteellinen ala ja opettajankoulutus
  • Kauppatieteellinen ala
  • Luonnontieteellinen ala
  • Lääketieteellinen ala
  • Psykologian ala
  • Taiteiden ala, teatteri
  • Terveystieteiden ala
  • Yhteiskuntatieteellinen ala


Varojen käyttö

Tampereen yliopisto käyttää saamansa lahjoitukset opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen. Kun lahjoitus kohdennetaan käytettäväksi yliopiston valitulle koulutusalalle, lahjoitus rahastoidaan koulutusalan mukaisiin Tieteenraivaajat-rahastoihin ja ohjataan sieltä koulutusalan käyttöön. Kohdentamattomat lahjoitukset ohjautuvat pääomaan, jonka tuottoja yliopisto käyttää opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen ja strategisiin kohteisiin.

Lataa lahjoituksia koskeva tietosuojailmoitus tästä.


Verovähennysoikeus

Yhteisö voi vähentää tulostaan vähintään 850 euron ja enintään 250 000 euron suuruisen rahalahjoituksen julkista rahoitusta saavalle yliopistolle, tämä toteutetaan valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävällä tavalla. Tuloverolaki 57 §.

1.1.2016 alkaen myös luonnollinen henkilö ja kuolinpesä voivat vähentää puhtaasta ansiotulostaan vähintään 850 euron ja enintään 500.000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen. Verohallinnon sivuilta löytyvät vähennysoikeuteen liittyvät tarkemmat soveltamisohjeet. Tuloverolaki 98 a §.

Verovähennysoikeuksienkin raportoimiseksi on tärkeää täyttää lahjakirja vähintään 850 euron lahjoituksista.