Tieteenraivaajat

Lahjoita helposti verkossa:

Akatemia palkitsi Ville Kivimäen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta

Suomen Akatemia on palkinnut kaksi ansioitunutta tutkijaa akatemiapalkinnoin. Yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta palkittiin tutkijatohtori Ville Kivimäki Tampereen yliopistosta ja tieteellisestä rohkeudesta akatemiatutkija Matti Jalasvuori Jyväskylän yliopistosta.

Kivimäki käsittelee tutkimuksissaan erityisesti Suomen sota-ajan sosiaali- ja kulttuurihistoriaa sekä sodan jälkeisen ajan tunnehistoriaa.  Jalasvuori on tehnyt uraauurtavaa tutkimusta kehittämällä virushoitoa antibiooteille vastustuskykyisiin bakteeri-infektioihin.

Suomen Akatemia myöntää palkinnon yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta tutkijalle, joka on merkittävällä tavalla tehnyt tunnetuksi tieteellistä tutkimusta tai tutkijan työtä, lisännyt toiminnallaan kiinnostusta tiedettä kohtaan, osallistunut tutkijana yhteiskunnalliseen keskusteluun tai edistänyt muuten tutkimuksen merkitystä, hyödyntämistä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Palkinnon tieteellisestä rohkeudesta saa tutkija, joka on työssään osoittanut poikkeuksellista tieteellistä rohkeutta, luovuutta tai ennakkoluulottomuutta. Palkinnon voi saada esimerkiksi rohkeasta tai omaperäisestä uudesta tutkimusideasta, ennakkoluulottomasta tieteellisten rajojen ylittämisestä tai valmiudesta tutkimuksellisen riskin ottamiseen.

Palkinnot luovutettiin tutkijoille torstaina 15.2. Suomen Akatemiassa.

Kivimäki lähentää eri sukupolvien kokemuksia

Tutkijatohtori Ville Kivimäki (s. 1976) on historioitsija, joka on tutkimuksissaan käsitellyt erityisesti sota-ajan sosiaali- ja kulttuurihistoriaa sekä mielenterveyden ja psykiatrian historiaa.

Ville Kivimäki kykenee tutkimusotteensa kautta avaamaan keskustelua Suomen historiassa pitkään vaietuista, monia koskettaneista, kivuliaistakin aiheista.

Kivimäen tutkimukset ovat nostaneet näkyville sodan piileviä vaikutuksia ja lähentäneet näin eri sukupolvien kokemuksia. Ymmärrys siitä, kuinka monin tavoin sota vaikuttaa yksilöihin ja yhteiskuntaan, voi auttaa hahmottamaan paremmin myös oman aikamme väkivaltaisten konfliktien seurauksia.

Kivimäen tutkimukset ovat tutkijayhteisön ohella puhutelleet suurta yleisöä. Hän tuo tutkimustaan ja historian aineistoja laajasti yleisön ulottuville ja julkaisee paljon suomeksi. Hänen väitöskirjaansa pohjautunut teos Murtuneet mielet sai Vuoden historiateos- ja Tieto-Finlandia-palkinnon vuonna 2013.

Historia kiinnostaa suurta lukijakuntaa

– Erityisesti juuri historioitsijoilla on toinen yleisö akateemisen tutkijayhteisön ulkopuolella. Suomessa on erittäin sivistynyt suuri lukijakunta, joka harrastaa laajasti historiantutkimusta ja täyttää penkit historiaa käsittelevissä yleisötilaisuuksissa, Kivimäki kuvailee.

– Tämän yleisön kanssa historiantutkijat keskustelevat menneisyyden ja nykyisyyden suhteesta – ja siis myös nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Tälle yleisölle kirjoittaminen on tutkijoiden tehtävä siinä missä kansainväliselle tiedeyhteisöllekin kirjoittaminen.
Kivimäen mielestä on mahdotonta mitata tämän keskustelun arvoa tai merkitystä, mutta monien aiheiden kannalta historiantutkimuksen yhteiskunnallinen vaikutus syntyy juuri keskustelussa suuren yleisön kanssa.

Ville Kivimäki on valmistunut vuonna 2002 maisteriksi Joensuun yliopistosta pääaineenaan Suomen historia ja 2013 tohtoriksi Åbo Akademista pääaineenaan pohjoismainen historia. Tutkijana Helsingin yliopistossa Kivimäki työskenteli vuosina 2012-2014 ennen siirtymistään Tampereen yliopistoon.
Kivimäki on parhaillaan Suomen Akatemian tutkijatohtori Tampereen yliopistossa vuosina 2016-2019. Vuonna 2017 hänet nimitettiin Tampereen yliopiston dosentiksi. Hän on ryhmänjohtaja Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikössä (2018-2025). Kivimäki on viettänyt tutkimusjaksoja Tübingenin yliopistossa, Yalen yliopistossa sekä Max Planck -instituutissa Berliinissä.

Akatemiapalkinnoilla kannustetaan tutkijoita

Suomen Akatemia on myöntänyt akatemiapalkinnot jo viisitoista kertaa. Palkittavien tutkijoiden tulee olla akatemiatutkijan tehtävässä tai työskennellä Suomen Akatemian rahoittamina tutkijatohtoreina. Palkittavista päättää Akatemian hallitus tieteellisten toimikuntien esityksestä.
Palkinnot antavat tunnustusta ja kannustusta urallaan dynaamisessa vaiheessa oleville tutkijoille sekä kiinnittävät huomiota Akatemian tärkeinä pitämiin tavoitteisiin. Palkinto on Miia Liesegangin suupuhallettu lasiteos nimeltä ”Hetki”.

Lisätietoja:
Tutkijatohtori Ville Kivimäki, 050 432 8067, ville.j.kivimaki@uta.fi

Esittelyfilmit
– Palkittavien esittelyfilmit julkaistaan torstaina 15.2. klo 18.00 Suomen Akatemian verkkosivuilla osoitteessa http://www.aka.fi/fi/akatemia/tutkimuksen-tekijoita/akatemiapalkinnot/  ja Akatemian YouTube -kanavalla