Tieteenraivaajat

Lahjoita helposti verkossa:

Global Health -ohjelma laajentaa näkökulmaa hyvinvointiin

Terveys on myös yhteiskunnallinen kysymys.  Kansainvälisessä keskustelussa on vasta viime vuosina yleistynyt ajatus, että sekä globaalin pohjoisen että globaalin etelän ihmisten terveydellä on kytköksiä globaaliin politiikkaan, talouteen ja hallintaan sekä globalisaatioon.  Tampereen yliopisto on vahvistamassa globaalin terveyden ja kehityksen opetustaan tämän näkökulman mukaisesti.

Yliopiston Global Health and Development -ohjelma (GHD) on Suomessa ainutlaatuinen ja kansainvälisestikin sen näkökulma on vielä vähemmistössä.

– Puhumme yhdyskuntasuunnittelusta, mahdollisuudesta vaikuttaa demokraattiseen päätöksentekoon, köyhyyden vähentämisestä, naisten asemasta ja puhtaan veden saamisesta – kaikista asioista, jotka vaikuttavat väestön ja yksilön terveyteen ja ihmisen ja yhteisöjen hyvinvointiin, kertoo GHD-ohjelman ma. professori Anneli Milén.

Milénin mukaan kyse on myös siitä, että maailmaa ajatellaan globaalina, ilman jyrkkää kehitysmaat ja teollisuusmaat -jakoa.

– Esimerkiksi kuilu hyväosaisten ja huono-osaisten terveydessä repeää sekä globaalissa etelässä että pohjoisessa. Massiivisen markkinoinnin kautta leviävä ylipainoisuus, lääkkeiden liikakäyttö tai tupakointi ovat ongelmia kaikkialla. Globalisaation ikävät ilmiöt, kuten rikkauden ja vaikutusvallan kasautuminen yhä harvemmille tai ylikansallisten suuryritysten leviäminen ja kasvu vaikuttavat välillisesti myös ihmisten terveyteen kaikkialla.

Tampere3:n kärkialat yhdistyvät Global Health -opetuksessa

– Terveys on osa ihmisen ja yhteiskunnan sosiaalista hyvinvointia ja sitä pitää siksi käsitellä monitieteisesti, Milén sanoo.

Monitieteisyys merkitsee myös korkeakoulujen yhteistyötä. Milén ja GHD-ohjelman yliopisto-opettaja Mikko Perkiö iloitsevatkin Tampere3-mallin tuomista mahdollisuuksista. Tulevan yliopiston kärkialat yhteiskunta, teknologia ja terveys yhdistyvät myös Global Health -ohjelmassa.

Samalla kattavaksi teemaksi nousee globaali hyvinvointi, global wellbeing. Perkiön mukaan se tarkoittaa hyvän elämän maailmanlaajuisten ehtojen tarkastelemista sekä yhteisöjen että yksilöiden tasoilla.

Ensimmäinen Tampereen teknillisen yliopiston kanssa suunniteltu yhteinen kurssi käsittelee ympäristön, teknologian ja terveyden suhteita. Ilmastonmuutoksen lisäksi käsitellään välttämättömyyspalveluja kuten sähköä ja vesi- ja jätehuoltoa. Myös asumisen, energian ja liikenteen kysymykset otetaan esille. Lisäksi paneudutaan teknologisiin ratkaisuihin, joilla terveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää.

– Terveyttä käsittelevien kurssien avulla eri alojen opiskelijat tiedostavat muiden sektoreiden merkityksen ihmisten hyvinvoinnille, Perkiö sanoo.

– Tavoitteena on, että opiskelijat kykenevät ajattelemaan yli oppialojen ja pystyvät valmistuttuaan sujuvaan yhteistyöhön yli sektorirajojen. Yritämme purkaa tieteenalojen siiloutumista.

Lue koko artikkeli >

Uuden kansainvälisen Masters programme in public and global health -maisteriohjelman hakuaika päättyy 13. tammikuuta ja itse ohjelma alkaa syyskuussa 2017.

Global Health and Development -ohjelmaa rahoittaa Jane ja Aatos Erkon säätiö. Tampereen yliopisto on sitoutunut jatkamaan ohjelmaa säätiön rahoituksen päätyttyä 2018.