Tieteenraivaajat

Lahjoita helposti verkossa:

Sotavahinkosäätiö tukee kauppatieteitä

Sotavahinkosäätiö on lahjoittanut 30 000 euroa Tampereen yliopiston Tieteenraivaajat-varainhankintakampanjaan. Lahjoitus kohdennetaan kauppatieteille.

Sotavahinkosäätiön hallituksen puheenjohtaja, vakuutusneuvos Harri Kainulainen kertoo säätiön myöntäneen apurahoja sellaisille tieteen aloille, joilla on ollut suora tai välillinen yhteys käytännön vakuutustoimintaan. Säätiön tuella on perustettu muun muassa viisi eri professuuria. Säätiön muita avustuskohteita ovat sotaveteraanit, vapaaehtoinen maanpuolustustyö, erilaiset tutkimukset ja julkaisut, sotahistorialliset museot sekä elokuvat ja perinnetyö.

Johtamiskorkeakoulun johtaja Antti Lönnqvist kiittää lahjoituksesta. Lahjoitusvaroin tulemme vahvistamaan kauppatieteiden alan osaamisalueita mm. laaja-alaista vakuutustieteellistä tutkimusta, jota tehdään Suomessa ainoastaan Tampereen yliopistossa.

Sotavahinkosäätiön historia pohjaa Suomen sotavuosiin, jolloin sotavahinkolain perusteella toimineet vahinkovakuutusyhtiöiden perustamat Sotavahinkoyhdistys ja Irtaimiston sotavahinkoyhdistys korvasivat sotien aikana syntyneet siviilien vahinkotapaukset. Sotavahinkosäätiö perustettiin sotien jälkeen 1954.