Tieteenraivaajat

Lahjoita helposti verkossa:

Uusi huippuyksikkö tutkii, kuinka pelit muuttavat kulttuuria

Suomen ensimmäinen pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö aloittaa Tampereen yliopistossa vuoden 2018 alussa. Suomen Akatemian rahoittamassa huippuyksikössä tarkastellaan kulttuurin ja yhteiskunnan muutosta pelien kautta. Näkökulma ja tutkimushankkeen mittakaava on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen.

– Digitaaliset pelit ovat muuttaneet pelikulttuuria, sekä nyky-yhteiskuntaa laajemminkin. Uudet pelit ruokkivat uudenlaisia kulttuurisia käytänteitä, sosiaalista vuorovaikutusta ja vaikuttavat moniulotteisesti myös ajatteluun, kertoo huippuyksikön johtaja, informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median professori Frans Mäyrä.

– Tällä hetkellä on käynnissä mittavia ja laaja-alaisia median ja teknologian muutosprosesseja, jotka tulevat laajasti näkyviin yhteiskunnassa. Pelaaminen ja leikkiminen ovat ikivanhoja ja pysyviä kulttuurin peruselementtejä, mutta yhdistyessään virtuaalimaailmoihin, tekoälyn ohjaamiin pelihahmoihin, virtuaalivaluuttoihin ja muihin uuden teknologian mahdollistamiin ilmiöihin, pelikulttuuri kehittyy nyt nopeasti.

Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikössä tuotetaan sekä teoreettista tietoa, uusia käsitteitä ja malleja, että pohditaan tutkimuksen soveltamista käytäntöön. Eri tieteenaloja edustavat tutkijat pyrkivät ymmärtämään pelejä, pelaajia ja pelaamista lukuisissa erilaisissa yhteyksissä, taiteen ja viihteen lisäksi myös esimerkiksi työssä, oppimisessa ja terveyden edistämisessä. Samalla he tarkastelevat, kuinka pelit muuttavat ihmisten asenteita ja käyttäytymistä ja edelleen koko kulttuuria.

– Haluamme ymmärtää, miten ihminen kulttuurisena toimijana kehittyy ja muuntuu pelien aikakaudella, Mäyrä sanoo.

Yhteiskunta pelillistyy

Hyvä esimerkki pelien uudella tavalla näkyvästä roolista arjessa on kesän 2016 Pokémon Go -peli-ilmiö. Peli sai ihmiset liikkumaan, tuntemattomat juttelemaan keskenään ja sukupolvien rajat ylittyivät, kun kokonaiset perheet innostuivat etsimään fyysiseen kaupunkiympäristöön liitettyjä virtuaalisia pokémon-hahmoja yhdessä.

– Puhumme ludifikaatiosta, yhteiskunnan pelillistymiskehityksestä, kun peleistä ja pelaamisen valmiuksista tulee yhä keskeisempiä, ja vähitellen itsestään selviä tapoja osallistua kulttuuriin tai arkielämään.

– Pelaaminen on ytimessään luovaa ongelmanratkaisua, ja se vaikuttaa taitoihimme ja ajatteluumme sekä siihen, kuinka ratkaisemme ongelmia ja kommunikoimme.

– Peliin osallistuminen vaatii motivaatiota ja merkitysten rakentamista: yhteisyyttä ja omistautumista. Tarkkailemalla peliyhteisöjä voidaan ennakoida, mitä tulevaisuus laajemminkin tuo tullessaan, Mäyrä selittää.

Pelitutkimus vaikuttaa monella alalla

Huippuyksiköiden tutkimuksella on oltava vaikutusta myös tiedeyhteisön ulkopuolella.

– Huippuyksikön vaikuttavuus pohjautuu tietysti siihen, että tuotamme tieteellistä perustietoa ja ymmärrystä tästä aihealueesta. Se auttaa esimerkiksi pelikasvatuksessa ja mediakasvatuksessa, koska opettajille ja vanhemmille on tarjolla luotettavaa tietoa. Pelitutkijat ovat muun muassa tuottaneet ilmaiseksi saatavilla olevan Pelikasvattajan käsikirjan.

– Tutkimuksella on paljon muutakin vaikuttavuutta. Huippuyksikkö voi osaltaan tukea uusien innovaatioiden syntymistä, sekä edistää asiantuntijoiden, pelinkehittäjien ja erilaisten erityisryhmien vuorovaikutusta.

– Se, että ihmiset pelaavat yhdessä, on yksi vahvimpia tapoja luoda yhteisöllisyyden henkeä. Pelaaminen ylittää sukupolvien tai kulttuuri- ja kielimuurien asettamia rajoja. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja globaalien haasteiden keskellä yhteisöllinen pelaaminen ja pelillistetty ongelmanratkaisu ovat tärkeässä roolissa.

Pelitutkimus synnyttää myös parempaa ymmärtämystä niistä eettisistä ja kestävällä pohjalla olevista käytänteistä, jotka haastavat alan yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja palvelujaan. Päätöksentekijät, asiantuntijat ja erilaiset viranomaiset puolestaan voivat hyödyntää tutkimustietoa niin pelien ja pelikulttuurien kehityssuunnista, kuin vaikkapa peleihin käytetystä rahasta ja ajasta.

Lue koko juttu >>