Tieteenraivaajat

Lahjoita helposti verkossa:

Yliopistot ja yritykset kehittävät virtuaalista palveluympäristöä

Yliopistojen ja yrityselämän yhteisessä Virtuaalinen palveluympäristö-D-projektissa kehitetään uusia palveluja käyttäjää kuunnellen ja kokeilemalla oppien.

Projektin tavoitteena on luoda maailmanluokan käyttäjäkokemuksia toimitilojen käyttäjille työn tuottavuuden, arjen sujuvuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Mukana olevat yritykset ja yliopistot muodostavat ekosysteemin, jossa kehitetään uusia, skaalautuvia käyttäjäpalveluita kiinteistö- ja toimitilasektorille.

Projekti perustuu kokeilemalla oppimiseen sekä tiiviiseen yhteistyöhön eri osapuolten välillä. Lisäksi tehdään tutkimusta käyttäjäpalveluiden tulevaisuuden tarpeisiin, käyttäjäkokemuksen muotoiluun, liiketoimintamalleihin, datan keräämiseen ja analytiikkaan sekä digitaalisten alustojen arkkitehtuuriin liittyen.

– Tampereen yliopisto kehittää projektissa älykkäiden rakennusten suosittelujärjestelmää, käyttöliittymiä ja älytiloihin integroituja älyhuonekaluja, sekä analysoi hankkeessa syntyvää dataa, kertoo professori Jyrki Nummenmaa.

Projektin aikana kehitetään uusia palveluja kansainvälisille markkinoille

Helvar, Lassila & Tikanoja, Sodexo ja Tieto johtavat neljää toimialoja yhdistävää  miniekosysteemiä. Niiden sisällä tuotettavat palvelut jakautuvat neljään teemaan: hyvinvointi, ravintolamaailma, tiedolla johdetut käyttäjäpalvelut ja empaattinen rakennus. Verkostopohjaisessa projektimallissa varmistetaan tulosten kaupallinen hyödynnettävyys konsultoinnin ja pilottien avulla.

– Ekosysteemit ovat nykypäivän, mutta myös tulevaisuuden toimintatapa, jossa eri toimijoiden osaaminen yhdistyy koko toimialaa kehittäväksi kokonaisuudeksi, toteaa ekosysteemin koordinaattori Jarmo Lehto.

– Kiinteistösektorilla innovaatiot ja uudet idea ovat usein piilossa. Kehittäminen, kokeileva oppiminen ja tutkimustahojen mukanaolo tuovat kiinteistösektorille ainutlaatuisia mahdollisuuksia. Näillä projekteilla muokkaamme myös tulevaisuuden älykkäitä kaupunkeja, Lehto sanoo.

Ratkaisuilla merkittävä vaikutus yhteiskuntaan

Ekosysteemi tuottaa merkittävää arvoa yrityksille, tutkimustahoille, yhteiskunnalle ja yksittäiselle kiinteistöpalveluja käyttävälle asiakkaalle.

Projektin aikana kehitetään ja kaupallistetaan työkulttuurin muutosta tukevia palveluita, joita voidaan tarjota yrityksille ja yksilöille.

Ratkaisujen keskiössä on käyttäjäkokemuksen parantaminen, jonka avulla voidaan tuottaa lisäarvoa, edistää sitoutumista yritykseen ja saada liiketoiminnallista hyötyä. Ekosysteemissä tuotettujen uusien palveluiden vieminen kansainvälisille markkinoille on toimintaperiaatteiden keskiössä. Virpa-D-projektin on arvioitu tuottavan 740 miljoonaa euroa uutta liikevaihtoa, 342 miljoonaa euroa uutta vientiä ja 1 569 uutta työpaikkaa.

– Virpa-D-projektikokonaisuus kuuluu Business Finlandin Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelmaan, jossa rahoitetaan korkeatasoista tutkimusta muun muassa tunteista, uudesta teknologiasta ja digitaalisesta asiakaskokemuksesta, kertoo ohjelman päällikkö Sanna Piiroinen.

Lisätietoja:
Hankkeen koordinaattori, toimitusjohtaja Jarmo Lehto, 040 833 1131, jarmo.lehto@jalecon.com

Virpa-D-projekti on osa Virpa-hankekokonaisuutta, jossa keskitytään kiinteistöliiketoiminnan alalla käynnissä oleviin ja toimialaan läheisesti liittyviin toimialoja yhdistäviin  kehittämisprojekteihin. Projektin muodostavat Granlund Oy, Helvar Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, M-Brain Insight Oy, Newsec Asset Management Oy, Sodexo Oy, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Tieto Finland Oy, Valossa Labs Oy sekä Oulun yliopiston tilapalvelut ja tietohallinto. Lisäksi projektin kehitys- ja tutkimustyötä tukevat Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto sekä Turun yliopisto. Projektin valmistelijana ja koordinaattorina toimii Jalecon Oy. Rahoittajina ovat Business Finland, mukana olevat yritykset ja tutkimusosapuolet.